uk custom

Obsługa IT

Outsourcing IT

BEZPIECZEŃSTWO

 • opracowujemy i wdrażamy politykę bezpieczeństwa
 • chronimy dane: tworzymy kopie zapasowe, wdrażamy procedury kontroli backupów i ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą
 • zabezpieczamy Państwa system informatyczny przed atakami z zewnątrz oraz przed zagrożeniami płynącymi z działania pracowników
 • przeprowadzamy audyty legalności, by ochronić Państwa firmę przed ryzykiem płynącym z używania nielicencjonowanego oprogramowania

CIĄGŁOŚĆ PRACY

 • udostępniamy wygodne formy zgłaszania awarii:
 • gwarantujemy krótkie czasy reakcji, by jak najbardziej ograniczyć przestoje w Państwa firmie
 • sprawnie realizujemy zgłoszenia, dzięki czemu stacje robocze są zawsze gotowe do pracy
 • zapewniamy stały monitoring systemu

REDUKCJA KOSZTÓW

 • likwidujemy koszty HR: zatrudnienia, wynagrodzeń pozapłacowych, księgowych, świadczeń socjalnych
 • redukujemy koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 • zapewniamy łatwe budżetowanie: stałe koszty obsługi na podstawie abonamentu miesięcznego
 • optymalizujemy sprzęt, oprogramowanie i związane z nimi koszty zewnętrzne (łącza, licencje)
 • zapewniamy sprzęt zastępczy bezpłatnie w ramach umowy

 

 

 

DESIGN: INFORD.eu